apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Economia Noticies Nova assignatura a 4rt d'ESO "Orientació professional i iniciativa emprenedora"

Nova assignatura a 4rt d'ESO "Orientació professional i iniciativa emprenedora"

Correu electrònic Imprimeix PDF

El Ministeri d'Educació ha publicat al BOE el Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'indiquen els ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria, així com els Reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 2 de juliol, afectats per aquestes modificacions. En aquesta modificació del currículum de 4t d'ESO apareix l'assignatura "Orientació professional i iniciativa emprenedora" adient a l'especialitat d'Economia (com a primera opció), amb una càrrega horaria de tres hores. Aquesta normativa s'aplicarà el curs vinent 2012/2013.

Organització del quart curs d'ESO.

1. D'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei Orgànica 2/2006,de 3 de maig, d'Educació, tots els alumnes hauran de cursar les matèries següents:

– Educació ètic-cívica.
– Educació física.
– Ciències socials, geografia i història.
– Llengua castellana i literatura i, si la hi hagués, llengua cooficial i literatura.
– Matemàtiques.
– Primera llengua estrangera.

2. A més de les matèries enumerades en l'apartat anterior, els alumnes hauran de cursar tres matèries més. Podran triar les tres matèries d'una de les opcions següents o dues matèries d'una de les opcions i una tercera de les matèries comunes* a totes les opcions o de les altres matèries que ofereixi el centre de les altres dues opcions.

Opció 1:
– Educació Plàstica i Visual.
– Llatí.
– Música.
Opció 2:
– Biologia i Geologia.
– Física i Química.
– Tecnologia.
Opció 3:
– Alimentació, nutrició i salut.
– Ciències aplicades a l'activitat professional.
– Tecnologia.

Matèries comuns a totes les opcions*
– Informàtica.
Orientació Professional i Iniciativa emprenedora.
– Segona Llengua Estrangera.

3. Els centres hauran d'oferir les tres opcions, amb un mínim de dues matèries de cada opció i almenys una de les matèries comunes a totes les opcions.

En l'annex 3 d'aquest BOE "Assignació de matèries de l'educació secundària obligatòria a les especialitats docents dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari i de professors d'ensenyament secundari", especifica que la matèria Orientació professional i iniciativa emprenedora s'assigna a l'especialitat d'Economia, però també diu a peu de pàgina (pag 7), que en els centres en els quals hi hagi professors d'Economia, Formació i orientació laboral, i Geografia i Història, se seguirà aquest ordre de prelació per impartir la matèria d'Orientació professional i iniciativa emprenedora.

Amb la modificació de l'article 3 apartat 3, també queden habiliats, en un segon terme, es a dir, per raons organitzatives els professors de Formació i orientació laboral que podran impartir les matèries d'Economia, Economia d'empresa, Orientació Professional i Iniciativa emprenedora, sempre que es tracte de llicenciats o graduats en alguna especialitat de la branca de coneixements de Ciències Socials i Jurídiques amb formació en Economia.

APACEPV demana que igual que aquestes especialitats poden quedar habilitades per impartir matèries de l'especialitat d'Economia, aquesta també tinga competències en les especialitats abans esmentades. Igualtat i reprocitat en totes aquestes especialitats.

Un altre cop, l'administració afavoreix l'intrussisme de l'especialitat de Geografia i HIstòria en les matèries adients a l'especialitat d'Economia.

Document: BOE num 182 2011

Darrera actualització de dilluns, 12 de novembre de 2012 18:56  

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash