apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
APACEPV - Portada

Economia del bé comú

Correu electrònic Imprimeix

Estimats companys/es, la Facultat d’Economia de la Universitat de València, mitjançant el professor Joan Ramón Sanchis, ens convida a participar en un projecte d’innovació docent. Aquest Projecte estaria centrat al voltant de l’anomenat model d’economia del bé comú. De fet, fa unes setmanes ha estat aprovada la càtedra (*) que treballarà aquest model econòmic Els tres pilars de la  nova càtedra són la Difusió, la Formació i la Investigació.

Nosaltres, com a associació de professors tenim cabuda en este projecte en el nostre àmbit d’actuació de l’ensenyament secundari, etapa vinculada amb la Primària -també invitada a participar- i la pròpia Universitat. Les actuacions de l’equip encapçalat per Joan Ramón, ens demanaran una primera participació en l’assistència a un curs de formació per al curs vinent, 2017/18. Hi ha algunes referències sobre este model d’economia que podem anar interessant-nos mentre esperem eixe curs.

Des  d’APACEPV vos animem a intervindre en el desenvolupament d’una tasca que acabarà fent que a les nostres aules parlem del sistema d’economia capitalista i, alhora,  fem un lloc per a este incipient model. 
(*)Este dijous 29, a les 16:30h en el Rectorat de la Facultat d’Economia, és la presentació oficial. Esteu tots vosaltres convidats.

Vos deixem l'enllaç de la web de la càtedra EBC:
http://www.uv.es/uvweb/catedres-institucionals/ca/relacio-catedres-institucionals/catedra-economia-be-comu/presentacio-1286008062860.html

APACEPV

Darrera actualització de dilluns, 28 d'agost de 2017 12:13
 

Proposta modificació ponderacions per a l'admissió a la Universitat en el curs 2017/2018

Correu electrònic Imprimeix

Companyes i companys, vos adjuntem l'escrit de proposta de modificació de les proves d'accés a la universitat per al pròxim curs, que un grup de professorat d'economia de la nostra associació ha lliurat al coordinador general.

Estimat
Coordinador General de l'Accés del Sistema Universitari Valencià, Antonio Gil Trilles,

Des de l'associació de professors d'Economia i Administració d'empreses de la Comunitat Valenciana, APACEpv, després d'estudiar l'últim document sobre ponderacions per a l'admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 considerem oportú plantejar les qüestions següents:

1.- Atés que el fi últim del sistema és triar el perfil d'alumne més idoni a cada grau universitari, les ponderacions de les matèries haurien d'estar directament relacionades amb aquells continguts que els alumnes cursaran durant els seus estudis posteriors. És sabut que pràcticament en tots els graus hi ha matèries relacionades amb l'economia."

2.- La rigidesa en l'estructura de la nova prova d'accés suposa una pèrdua de llibertat d'elecció per a l'alumnat, perquè obliga els alumnes a incloure la matèria troncal obligatòria de la seua modalitat de batxillerat dins de la fase obligatòria, la qual cosa els impedix la possibilitat de col·locar una matèria que ponderava 0'1 en dit apartat, amb el consegüent perjuí, perquè quan els alumnes van fer l'elecció de matèries a cursar en el mes de juliol de 2016 no eren sabedors d'eixa obligatorietat. A causa d'esta pobra ponderació l'alumnat obtindrà una menor qualificació per a poder ser accedir a la Universitat lliurement en relació als seus desitjos inicials.
En esta etapa evolutiva, la gran majoria d'adolescents té moltes inseguretats i no saben de ciència certa quin grau estudiaran un any abans de realitzar les proves PAU que és el moment en el qual han de matricular-se de 2n de Batxillerat.

3. Comparada la ponderació de les matèries de la modalitat de ciències socials a la Comunitat Valenciana amb la ponderació en altres comunitats autònomes, com per exemple Andalusia, els alumnes valencians tenen menor capacitat d'elecció perquè en altres Comunitats les matèries del bloc troncal ponderen majoritàriament 0,2 en totes les titulacions de la seua branca de continguts.

Per tot això, considerem que s'hauria de modificar el sistema de ponderacions facilitat als Centres educatius per a propers cursos incloent les propostes següents:

· Atorgar una ponderació igualitària a totes les matèries que ampliaria la llibertat i les possibilitats de l'alumnat i no perjudicaria cap de les matèries troncals d'opció.

· Establir que totes les matèries ponderaren 0'2 per a tots els graus, la qual cosa equilibraria la selecció de les mateixes. Esta ponderació faria possible que l'alumnat triara amb major llibertat la matèria que volguera, sense que això determinara, de manera inamovible, el grau que després voldria realizar.

Xavier Tarrasó Cruz.
President d’APACEPV

 

Darrera actualització de dilluns, 28 d'agost de 2017 12:11
 

AADES - X Jornades de Professors d'Economia Febrer 2017

Correu electrònic Imprimeix

L'  Associació Andalusa de Docents d'Economia en Secundaria ens informa que ja està obert el termini d'inscripció per a les X Jornades de Professors d'Economia Febrer 2017 (Programa - molt interessant !!) que tindran lloc els pròxims dies 10 i 11 de Febrer en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Màlaga. Totes les persones interessades són molt benvingudes. Formes d'inscripció:

1. Els qui pertanguen al Sistema Andalús de Professorat, a través de Sèneca (Personal/Activitats formtivas/Les meues sol·licituds) i utilitzant el codi de l'activitat 172922GE041. L'activitat és de caràcter autonòmic i s'ha de sol·licitar l'admissió i gestionar els permisos com més prompte millor.

2. El professorat de centres privats i privats-concertats, els qui procedisquen d'altres CCAA., els opositors i en general la resta dels qui desitgen incsribirse utilitzaran l'apartat “Contacte” que apareix en la part superior d'aquesta web i indicaran en el missatge els seus cognoms i nom, DNI i, si ho tenen, centre de destinació. Gestionarem i confirmarem la inscripció com més prompte millor.

APACEPV us anima a participar. Ens veiem al febrer a Màlaga.

Darrera actualització de dissabte, 19 de novembre de 2016 20:33
 

Globalització i desigualtat interna

Correu electrònic Imprimeix

Les polítiques econòmiques adoptades  pels distints governs per a inserir les respectives economies en la globalització han causat guanyadors i perdedors.  Existeix un enunciat  bàsic en l’economia del benestar que diu que els guanyadors d’un canvi en la política econòmica han de  compensar  els perdedors a fi que, com a mínim,  no emptijore la distribució de la renda. Es parla així del principi d’equitat que s’empra en el debat   polític.


Per la seua banda, la globalització implica econòmicament l’obertura del comerç, la globalització financera, i també els moviments migratoris. És important dir que  la globalització d’idees,  coneixements i  intercanvis culturals té molta repercussió econòmica. És conegut que els resultats sobre les economies divergeixen segons el tipus de polítiques adoptades pels respectius governs. Així, Xina ha estat el principal  guanyador de la globalització,  els seus dirigents han sabut obtindre avantatges per mitjà d’una estratègia pragmàtica i gradual que, simplificant molt, ha combinat  liberalització, i  intervenció econòmica ( tipus de canvi de iuan devaluat, subvencions, eludiment de les lleis de propietat intel·lectual...). L’efecte més important és que  ha tret de la pobresa més de cinc-cents milions de persones.  No només hi ha hagut economies endarrerides, destaquen també altres  molt desenvolupades ( Dinamarca, Suècia…) que  el xoc de la globalització ha implicat un efecte guanyador  per al  conjunt social.

Però, qui són els guanyadors a Espanya d’aquest  fenomen? Constatem  una elit domèstica connectada amb l’economia global,  tant per la producció (treballadors molt qualificats i capitalistes) com pel  seu elevat consum de béns i serveis globals. Dins de les més o menys capacitats del govern espanyol per a abordar aquest fenomen ha obrat a fi que els interessos d’algunes gran empreses  prevalguen. És important dir que els recursos (treballadors, capitals..) d’aquelles empreses que no podien competir globalment quasi no  han estat absorbits pel creixement d’aquests sectors  beneficiaris de la globalització, molts d’aquests úlitms han deslocalitzat t activitats productives aprofitant els salaris i impostos més baixos en economies poc desenvolupades.  Ací el resultatd’una ràpida   liberalització comercial  ha estat  l’agument de la desocupació, tal i com indica també per a molts països Joseph Stiglitz, premi nobel d’Economia. Molts treballadors en lloc de trobar ràpidament nova ocupació experimenten  llargs períodes de desocupació o desocupació, els  quals junt amb noves reformes laborals comporten  més ingressos i un grau de   desprotecció laboral més alt. Açò  ha  estat un facto  addicional rimportant d’augment de la pobresa.

Guanyadors i perdedors  són   també causats per algunes polítiques  domèstiques. En aquest sentit ha estat guanyador   “el capitalisme d’amics”, totes aquelles empreses que han crescut a l’ombra de les connexions amb la política i  l’elit funcionarial del centre peninsular. Açò ha comportat dosis elevades d’ineficiència econòmica que lògicament són suportades per altres,  com som nosaltres.  Des del punt de  vista territorial,  aquestes polítiques, sumant-hi , la major proporció de despesa estatal  reservada per al govern central i decidida per Cristóbal Montoro -ministre d’hisenda pública- en perjudici d’autonomies com la nostra,  fan que Madrid, principal receptor de l’impacte econòmic tant de les multinacionals espanyoles que hi tenen la seu com de la despesa estatal  haja guanyat pes en el pib i la renda espanyola. Simultàniament  a’ha anat teixint una elit política en els sucessius governs ( Aznar, Montoro, Solbes, Pizarro, Zaplana, Salgado…) que han utilitzat el  poder per a afavorir -sobretot- els interessos d’aquests sectors (i els seus personals), manifestant un escàs interés real en com podia afectar  a molts altres sectors empresarials i laborals, llevat del  sector immobiliari i financer  per motius que  són coneixement públic.

Ací són  perdedors bona part de la   classe mitjana i dels treballadors, els quals  es troben ara submergits en un devastador procès d’empobriment. Poc dubte deu haver  que per a la generació jove açò serà més acusat. La desocupació, treballs precàries  i ocupacions  de baixa productitivitat  -en l’economia informal o  com a autònoms en el xicotet comerç i els  serveis- és el destí al quan els han abocat.

La narrativa usual ha amagat que  l’empobriment d’aquests sectors també té a veure   amb la competència comercial dels països pobres i  amb la política migratòria practicada des de principi de la dècada passada.  En les polítiques econòmiques no existeix validesa universal, sinó que hi ha adequacions que depenen de  les característiuqes de cada economia. La mateixa política que en un lloc  produeix guanys en altres és nociva. Així,  d’una banda, hi ha les economies que tenen necessitats laborals per a crèixer com Alemanya, on la migració no empobreix la població situada en els nivells baixos de renda, i altres com l’espanyola, on  l’efecte és l’oposat.

Éra un fet -ben conegut professionalment- que quan baixa l’activitat econòmica en Espanya la destrucció de treball és molt intensa, aspecte que junt amb una taxa d’atur elevades fins i tot en el cicle expansiu la diferenciava d’altres economies europees. Hi ha una diferència essencial entre atribuir la culpa als emigrants i dir que la responsabilitat és de la  política migratòria massiva.Les omissios esmentades comporten la  contundent evidència   de la  massiva reducció d’oportunitats d’ocupació de molta gent, ben visible en el  turisme i  altres  serveis, per l’elevada oferta de treball  a la qual ha contribuït aquesta polítca. També té a vore l’elevada ocupació informal originat per un ritme tan ràpid i massiu.  La teoria econòmica estàndard diu que si l’oferta de treball augmenta i la demanda no segueix aquest ritme el salari baixa.

Açò ha sigut un factor addicional de  liberaltizació del mercat de treball que explícitament i implícita ha comptat amb els sindicats de treballadors. Hi ha hagut inequitat  i augment de la desigualtat, cosa que és l’oposat d’una política de benestar social.

Entre la xenofòbia i el descontrol migratori existia molt de marge per a afavorir un creixement econòmic prudent. Però tot  el   relatiu al fenomen migratori s’enfronta a un absolut moral i una mena de tabú que exclou la anàlisi i els condicionants i efectes de qualsevol fenomen social. Les bones intencions sense reflexió  causen resultats  injustos i irreversibles  i altres efectes col·laterals adversos sobre inocents que no estan en el camp de visió social.

Resumint, l’assumpte tal i com  diuen Joseph Stiglitz i Dani Rodrik -un especialista de primer nivell en política econòmica del creixement- no és poca o molta globalització, sinò com es fa la globalització.

Adrià Girbés Masià
Professor d’Economia


Darrera actualització de divendres, 6 de maig de 2016 11:16
 

APACEPV - Convocatòria Assemblea General Odinària - dissabte 3 de novembre 2016

Correu electrònic Imprimeix

Estimades companyes i companys: 
Per la present us comunique que el dissabte 3 de desembre de 2016 tindrem l’Assemblea General Ordinària a les 10:00 h. en primera convocatòria i a les 10’30 h. en segona. El lloc serà el l'IES AUSIÀS MARCH de Gandia, Plaça Crist Rei, 2, amb el següent ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.    Informe anual memòria d’activitats any 2016.
3.    Pla d’actuació exercici 2017.
4.    Informe i aprovació comptes any 2016.
5.    Aprovació projecte de pressupostos 2017.
6.    Renovació de càrrecs.
7.    Precs i preguntes.

Ricard Lurbe i Sanz
Secretari
Daimús, 19 de novembre de 2016

Nota: Es prega confirmeu la vostra assistència. Després anirem de dinar qui vullga assistir confirmeu l’assistència a través del telèfon 656683301 - "via whatsapp"  o en el correu  ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) que tenim a la pàgina web. Teniu de temps fins el dia abans.

Estimadas compañeras y compañeros.
Por la presente os comunico que el sábado  3 de diciembre de 2016 tendremos la Asamblea General Ordinaria a las 10:00 h en primera convocatoria y a las 10:30 h. en segunda. El lugar será el  l'IES AUSIÀS MARCH de Gandia, Plaça Crist Rei, 2, con el siguiente orden del día:

1.    Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.    Informe anual memoria de actividades año 2016.
3.    Plan de actuación ejercicio 2017.
4.    Informe y aprobación cuentas anuales año 2016.
5.    Aprobación proyecto de presupuestos 2017.
6.    Renovación de cargos.
7.    Ruegos y preguntas.

Ricard Lurbe i Sanz
Secretario

Daimús, 19 de noviembre de 2016

Nota: Se ruega confirmeis la asisténcia. Después iremos de comida, quien quiera asistir confirmar asistencia a través del a través del teléfono 656683301 - "via whatsapp"  o del correo ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) que tenemos en la página web. Teneis de tiempo hasta el dia antes.

Darrera actualització de dissabte, 19 de novembre de 2016 19:38
 

Jornades ADES-CLM - Jornades educatives d'economia, ocupació, pobresa i exclusió 29 i 30 de novembre.

Correu electrònic Imprimeix

Estimats companys i companyes, ADES CLM i la Universitat de Castella-la Manxa, organitzen les Jornades d'Ocupació, Pobresa i Exclusió Social, que se celebraran a Albacete, els pròxims 29 i 30 de novembre en l'Aula Magna de l'Edifici Melchor de Macanaz de la UCLM a Albacete ( Facultat d'Econòmiques ). Aquestes jornades són homologades per la Conselleria d'Educació de la JCCM, i compten amb la participació d'organitzacions com ATTAC, Intermon Oxfam, a més d'altres organitzacions no governamentals que dia a dia viuen el problema relacionat amb la la ocupació, la pobresa, les desigualtats socials.

Aquestes jornades compten amb la participació de JUAN TORRES LÓPEZ, economista dels més rellevants d'aquest país, Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Sevilla, autor de nombroses obres relacionades amb l'explicació de la crisi, les alternatives, solucions i polítiques aplicables, col·laborador en nombroses ONG, associacions, partits polítics , sindicats, i membre del comitè científic de ATTAC Espanya.

Per a inscriure't has de fer-ho ON LINE, a continuació. Recorda el dia de les jornades, portar emplenada la fitxa d'inscripció a l'activitat que la Conselleria d'Educació utilitzarà per a procedir a l'homologació de la mateixa. Aquesta fitxa haurà de ser correctament emplenada i signada i has de lliurar-la al començament de les jornades.

APACEPV us anima a recolzar amb la vostra assistència aquesta interessant iniciativa de l'associació de professors d'economia de Castella la Manxa.

Darrera actualització de dissabte, 19 de novembre de 2016 20:35
 

IMPORTANT!!! Reunió del professorat de l'especialitat d'Economia el proper dissabte 30 de gener a la Facutltat d'Economia (UV)

Correu electrònic Imprimeix

Estimats companys/es, el motiu de la present es informar-vos de la reunió, adreçada a tot el professorat de l'especialitat d'Economia, que tindrà lloc el proper dissabte 30 de gener de 2016 en la Facultat d'Economia de la Universitat de València, a les 10h en la Sala Ignasi Villalonga (primera planta).

El contingut d'aquesta reunió serà de capital importància per al futur de l'especialitat d'Economia en el País Valencià. El nostre company, Joan Sala Grau, associat d'APACEPV, el passat mes de juliol en l'assemblea ordinària d'APACEPV va presentar la seua renuncia (per motius estrictament personals) en els càrrecs com a vocal i representant d'APACEPV en CEAPES, llavors ara passa a ser un associat més d'APACE. Aquesta renuncia va ser acceptada per la direcció d'APACE i es va agrair la tasca que Joan havia fet fins la data. Fins ara l'associació havia deixat un temps per a que es presentaren candidatures o propostes amb l'objectiu de recollir el testimoni que Joan ens lliura. Després d'uns mesos de contactes i alguna reunió, un grup de companys/es, de l'especialitat han decidit donar un pas endavant i reunir a tots els professors de l'especialitat d'Economia per a decidir la constitució d'un grup representatiu que puga continuar la tasca si el que volem es seguir tenint veu i ser part activa en la confecció de la nova legislació educativa, tant estatal com autonòmica. 
Ja sabeu que es més que probable que la LOMQE acabe sent o modificada en part, o bé derogada en la seua totalitat. La confecció de nous governs (estatal i autonòmic) ens fa pensar que aquest fet està més aprop que llunyà. Algunes associacions estatals ja estan treballant amb les noves administracions i han començat contactes amb els diferents partits polítics, col·legis, universitats, etc., presentant a cadascun d'ells els nostres objectius, propostes, suggeriments, i punts de vista, per a deixar clar que volem col·laborar amb les administracions educatives en el camí normatiu que va a seguir-se en un futur.

Es molt importanti que aquesta reunió tinga una nodrida assistència, i que entre tots es decideixi quin és el camí a seguir, .... com s'organitzarà la comissió, si es farà un grup o només seran uns pocs representants, si aquests representants tindràn un recolzament d'un grup de treball, etc.  Tot està pendent de decidir i serà necessari que ens posem d'acord de com serà la representació del professorat valencià de l'Especialitat d'Economia, tant en el present, com en el futur.  Estem segurs que valorareu la importancia de la confecció d'una bona representació de l'especialitat dintre de la organització d'APACEPV, així com una continuïtat en la direcció de CEAPES.

Per aquest motiu, la direcció d'APACEPV us demana la vostra assistència i col·laboració.Potser siga necessari dur el DNI per accedir a l'entrada de la Facultat ja que és dissabte.

Gracies de bestreta.
Ens veiem aviat.

La Direcció d'APACEPV

Darrera actualització de divendres, 22 de gener de 2016 19:39
 


Pàgina 1 de 7

Accés

Enquesta

Quin tipus de software de gestió t'agradaria utilitzar a l'aula? Estas d'acord que s'ha de canviar de software de pagament a sofrware lliure?
 

¿Qui està "on-line"?

Tenim 11 visitants en línia

Interessants

Bàner
Bàner
Vikipedia
Vikipèdia és la encilopèdia lliure, en català, que tots podeu consultar.
Traductor català - castellà
Traductor web gratuït de softcala: català/valencià - castellà/espanyol.
YouTube
Youtube, és un lloc web que us permet carregar, mirar i compartir vídeos.
Bàner

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash

Esperando Contenido Widget ...